September 2023

Hille Pijlman

‘Selfies en andere mensen’

De ruim vijftig tekeningen, schilderijen en foto’s van Hille Pijlman laten een selectie zien uit bijna vijftig jaar portretkunst. Een aantal van de werkstukken is in bruikleen aanwezig, maar de nadruk ligt op het recent gemaakte en/of niet eerder tentoongestelde.

Aanleiding tot de titel van de expositie – ‘Selfies en andere mensen’ – wordt enerzijds gevormd door het actuele en opvallende gebruik van de smartphone als middel tot zelfbevestiging, anderzijds door de aanwezigheid van vier verschillende zelfportretten van de kunstenaar – waarvan drie overigens in relatie tot andere personen. Het grootste deel van het werk heeft echter ‘de ander’ als belangrijkste onderwerp – in een regelrechte portretstudie of in relatie tot zijn of (meestal) haar fysieke omgeving. Opvallend daarbij zijn de zorgvuldige materiaalbehandeling, de beheersing van verschillende technieken en een kenmerkend gebruik van het beeldvlak.

Naast de meer traditionele technieken als aquarel en olieverf zullen ook digitaal vervaardigde werkstukken getoond worden. Dat stelt de kunstenaar in staat om relatief betaalbare afdrukken in kleine oplage te maken. Tijdens de tentoonstelling zal bovendien één van die prenten voor een speciale prijs aangeboden worden.

Hille Pijlman

 

Terug naar overzicht